วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาว ชุติมา กาเผือก
ชื่อเล่น อ๋อย
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู (PC9203)
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ สุจิตรา จันทร์ลอย
ภูมิลำเนา จังหวัด อุบลราชธานี
ทัศนคติ อย่าพึ่งกลัวถ้ายังไม่ได้ลงมือทำ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ต้องพยายาม
ความสามารถพิเศษ  ฟ้อนรำ ร้องเพลง
E-Mail : chutima.181034@gmail.com
Tel. : 0821486314

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น